ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
สื่อสิ่งพิมพ์
ศูนย์ดำรงธรรม
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้38คน
ผู้ชมเมื่อวาน180คน
ผู้ชมเดือนนี้8579คน
ผู้ชมเดือนก่อน9956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1154989คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ให้สอดส่อง ดูแล เพื่อป้องกันมิให้มีการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๖ 05 ก.ค. 2559 (อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 12 พ.ค. 2559 (อ่าน 156 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 29 เม.ย. 2559 (อ่าน 94 ครั้ง)
งานประเพณีกองข้าวบ้านท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 29 เม.ย. 2559 (อ่าน 64 ครั้ง)
การขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 29 เม.ย. 2559 (อ่าน 62 ครั้ง)
แจ้งปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเป็นการชั่วคราว เพื่อทดสอบสะพาน 26 เม.ย. 2559 (อ่าน 61 ครั้ง)
การเปิดประตูระบายน้ำคลองพานทอง 20 เม.ย. 2559 (อ่าน 84 ครั้ง)
เทศบาลตำบลท่าข้ามขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่าข้ามทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 11 เม.ย. 2559 (อ่าน 207 ครั้ง)
ขยายระยะเวลาการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำแบบเบ็ดเสร็จ 05 เม.ย. 2559 (อ่าน 129 ครั้ง)
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร รายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน 30 มี.ค. 2559 (อ่าน 171 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ทีมกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
กิจกรรม Bike for Health ปั่นเพื่อสุขภาพ ทำดีเพื่อพ่อ
เทศบาลตำบลท่าข้ามเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีรับขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ งานเทศกาลชมโลมา...ที่ท่าข้าม และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลท่าข้าม เข้าร่วมถวายราชสดุดีน้อมเกล้ารำลึกในวันปิยมหาราช
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอชมธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหมู่ ๘ ตำบลท่าข้าม 12 ก.ค. 2559 (อ่าน 21 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 ก.ค. 2559 (อ่าน 19 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 12 ก.ค. 2559 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ 22 มิ.ย. 2559 (อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศเพิ่มเติมรายละเอียดประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ 16 มิ.ย. 2559 (อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 08 มิ.ย. 2559 (อ่าน 58 ครั้ง)

หนังสือราชการ สถ.