อนุรักษ์ธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ชุมชนมีศักยภาพพรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภคสาธารณูปการ พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
แผนพัฒนาสามปี
โลมาสาร
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้154คน
ผู้ชมเมื่อวาน1369คน
ผู้ชมเดือนนี้17840คน
ผู้ชมเดือนก่อน26413คน
ผู้ชมทั้งสิ้น625855คน

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมโลมา...ที่ท่าข้าม
การมาเยือนของโลมา
ยามลมหนาวพัดมาเยือนอ่าวไทย (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) เป็นห้วงเวลาที่น้ำเค็มหนุนเข้ามาในน้ำจืดมากกว่าทุกฤดูกาลที่บริเวณปากแม่ น้ำบางปะกง กระแสน้ำมิเพียงนำพาสัตว์ทะเลเข้ามาสู่ห้วงน้ำนี้เท่านั้น แต่ยังได้ชักนำ "โลมา" ทูตสันถวไมตรีแห่งทะเลไทยเข้ามาด้วย โลมากลายเป็นสีสันของรอยต่อระหว่างแม่น้ำกับทะเล ณ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง การล่องเรือออกไปชมโลมา ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ
โลมาอิรวดี
เป็นโลมาพันธุ์ที่พบมากที่สุดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ชื่อโลมาอิรวดี มาจากแหล่งที่พบครั้งแรกโดยชาวตะวันตกในแม่น้ำอิรวดี ปัจจุบัน "โลมาอิรวดี" เป็นสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมน์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 138 คือ ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง หรือห้ามเพาะพันธุ์เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ล่องเรือชมโลมาธรรมชาติ
เนื่องจากโลมาที่ปากแม่น้ำบางปะกงเป็นโลมาธรรมชาติ ท่านจึงอาจพบเห็น พฤติกรรมต่างๆของโลมาแตกต่างกันไป เช่นการหาอาหาร การลอยตัวขึ้นมาหายใจตามธรรมชาติ การผสมพันธุ์ การคลอดลูก และอื่นๆ รวมทั้งจำนวนที่พบเห็นในแต่ละครั้งซึ่งไม่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ได้ในเรื่องของ จำนวน สถานที่และเวลาได้
เกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นเกาะกลาง ปากแม่น้ำบางปะกงซึ่งมีพื้นที่ 125 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางแจ้ง เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ บนเกาะท่านจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆรวมทั้งนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ มากกว่า 50 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สะพานไม้) ความยาวกว่า 1,500 เมตร โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายต่างๆรวมทั้งยังมีศาลาพักนักท่อง เที่ยว,หอดูนกและหอชมวิวความสูง 34 ฟุต ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นนกนานาชนิดและทิวทัศน์บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

การเดินทางมาชมโลมา
ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมได้โดยเดินทางตามถนนสาย กรุงเทพ - ชลบุรี (บางนา - ตราด) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เลี้ยวกลับรถบริเวณ ช่องกลับรถที่ 2 (ก.ม.53) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้ายเข้าสี่แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง จากนั้นท่านสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวา เพื่อไปท่าเรือต่างๆได้ตามความพอใจ


อัตราค่าบริการเรือชมโลมา


ประเภทเหมาลำ

เรือขนาด 10 - 12 ท่าน ราคา 1,500 บาท / เที่ยว

ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 2 ชั่วโมง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »